Revelation of JESUS as told in Scripture, multilingual

Translation: English » Arabic
These Scriptures are mechanically translated via computer and

Google translation tool; and though they may be imprecise

translations not as a human translator would translate them,

maybe they will give you enough of an idea of what I am trying to

tell you that you would follow up to either get a Bible in your

language or visit more of my websites and put the words I write in

English into your language using the Google translation tool

provided free to you via Google [and me]; and please know that my

heart is pure, so please forgive me if if the translation is not precise

enough or wrong. I am trying to teach all nations that GOD is ALIVE

and that HE loves us each and every one, and that THE GODHEAD

in the flesh whose name is JESUS died for the sins of the world, so

that we might live! And that according to Revelations 1:13-19 of the

King James Holy Bible of the revelation of John the disciple of

JESUS who knew JESUS in the flesh as it is written: “And in the

midst of seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed

with a garment down to the foot, and girt about the paps [chest]

with a golden girdle [band of cloth]. His head and his hairs were

white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of

fire; and his feet like unto brass, as if they burned in a furnace; and

his voice as the sound of many waters. And He had in His right hand

seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword;

and His countenance was as the sun shineth in his strength. And

when I saw him, I fell at his feet as dead. And HE laid His right hand

upon me saying, ‘fear not!
I AM the first and the last; I AM HE that liveth and was dead; and

behold,I AM alive forevermore; Amen; and have
the keys to hell and of death. Write the things which thou hast seen

and the things which are, and the things which
shall be hereafter.” ومن هذه الكتب المترجمة آليا عن طريق الحاسوب و

جوجل أداة الترجمة ورغم أنها قد تكون غير دقيقة

الترجمة ليست حقا من حقوق المترجم يترجم منها ،

وربما يوفر لك ما يكفي من فكرة ما أحاول

اقول لك ان كنت متابعة إما في الحصول على الكتاب المقدس الخاص بك

أو اللغة أو أكثر من زيارة مواقع الويب ووضع عبارة أكتب في

لغتك الانجليزية في استخدام الترجمة أداة جوجل

تقدم مجانا لك عبر جوجل [وأنا] ؛ ويرجى أن تعرف بلدي

القلب النقي ، لذا يرجى يغفر لي لو لو الترجمة ليست دقيقة

بما فيه الكفاية أو على خطأ. واني اسعى الى ان جميع الدول تعلم أن الله على قيد الحياة

وعلينا أن يحب كل واحد ، وأنه ألوهية

في الجسد اسمه يسوع مات من أجل خطايا العالم ، وذلك

يمكن لنا أن نعيش! وذلك وفقا لمن الكشف 1:13-19

الملك جيمس من الكتاب المقدس الكشف يوحنا الضبط من

جيسوس عرف يسوع في الجسد كما هو مكتوب : “في

وسط سبع مثل الشمعدانات واحد بمعزل ابن الرجل ، والكساء ،

مع الملابس إلى أسفل ، وطوق بحزام عن المواد التافهة [الصدر]

مع حزام ذهبية [عصابة من القماش]. رأسه ، وكان الشعر

مثل البيض والصوف ، والثلج الأبيض ، وكانت عيناه بوصفها شعلة

النار وقدميه بمعزل مثل النحاس ، كما لو أنها أحرقت في فرن و

صوته على النحو السليم لكثير من المياه. وكان في يده اليمنى

سبعة نجوم ، والخروج من فمه توجه حاد سلاح ذو حدين ؛

وقال إن ملامح كما الشمس في shineth قوته. و

عندما رأيته ، وسقطت عند قدميه كما قتيلا. وأوضح صاحب اليد اليمنى.

على عاتقي وقال : ‘لا خوف!
أنا أول وآخر أنا liveth أن معالي وكان القتلى و

ها انا على قيد الحياة إلى الأبد ؛ آمين ؛ و
مفاتيح الموت والجحيم. اكتب الأشياء التي ينظر إليها.. ويمتلك

والأشياء التي هي ، وأشياء


Translation: English » Vietnamese
These Scriptures are mechanically translated via computer and

Google translation tool; and though they may be imprecise

translations not as a human translator would translate them,

maybe they will give you enough of an idea of what I am trying to

tell you that you would follow up to either get a Bible in your

language or visit more of my websites and put the words I write in

English into your language using the Google translation tool

provided free to you via Google [and me]; and please know that my

heart is pure, so please forgive me if if the translation is not precise

enough or wrong. I am trying to teach all nations that GOD is ALIVE

and that HE loves us each and every one, and that THE GODHEAD

in the flesh whose name is JESUS died for the sins of the world, so

that we might live! And that according to Revelations 1:13-19 of the

King James Holy Bible of the revelation of John the disciple of

JESUS who knew JESUS in the flesh as it is written: “And in the

midst of seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed

with a garment down to the foot, and girt about the paps [chest]

with a golden girdle [band of cloth]. His head and his hairs were

white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of

fire; and his feet like unto brass, as if they burned in a furnace; and

his voice as the sound of many waters. And He had in His right hand

seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword;

and His countenance was as the sun shineth in his strength. And

when I saw him, I fell at his feet as dead. And HE laid His right hand

upon me saying, ‘fear not!
I AM the first and the last; I AM HE that liveth and was dead; and

behold,I AM alive forevermore; Amen; and have
the keys to hell and of death. Write the things which thou hast seen

and the things which are, and the things which
shall be hereafter.” Translate to Vietnamese: Những Scriptures

được mechanically dịch thông qua máy tính và

Công cụ dịch thuật của Google, và mặc dù họ có thể được imprecise

dịch không phải là một con người dịch sẽ dịch cho họ,

có thể họ sẽ cung cấp cho bạn đủ của một ý kiến của những gì tôi

đang cố gắng để

cho bạn biết rằng bạn sẽ theo dõi để có được một hoặc Bible của bạn

ngôn ngữ hoặc ghé thăm trang web của tôi nhiều hơn và đặt những từ

tôi viết trong

Tiếng Anh sang ngôn ngữ của bạn bằng cách sử dụng công cụ dịch

thuật của Google

được cung cấp miễn phí cho bạn thông qua Google [và tôi], và xin vui

lòng biết rằng tôi

tâm là tinh khiết, do đó, xin vui lòng tha thứ nếu tôi, nếu bản dịch

không phải là chính xác

đủ hoặc sai. Tôi cố gắng để giảng dạy tất cả các quốc gia mà là GOD

ALIVE

HE và rằng chúng tôi từng yêu thương và mỗi một, và rằng việc

GODHEAD

trong thịt có tên là Jesus chết cho tội lỗi của thế giới, do đó,

rằng chúng tôi có thể sống! Và rằng theo Revelations 1:13-19 của

Holy Bible King James của John Revelation của các môn sinh của

Jesus người biết Jesus trong thịt như nó có viết: “Và trong

midst của một trong bảy candlesticks như unto Con của con người,

clothed

với một hàng may mặc cho tới chân, và girt về paps [ngực]

với một dây lưng vàng [băng vải]. Đầu của ông và ông đã được hairs

trắng như len, như màu trắng như tuyết, và đôi mắt của mình đã như

một ngọn lửa của

hỏa hoạn, và bàn chân của mình như unto đồng, vì nếu họ thiêu đốt

trong một lò, và

tiếng nói của mình như là âm thanh của nhiều nước. Và ông đã có

trong tay phải của anh ấy

bảy sao, và ra khỏi miệng của mình đi một hai sharp-edged sword;

countenance và của ông đã được như mặt trời shineth trong sức

mạnh của mình. Và

khi tôi thấy anh ấy, tôi rơi vào chân của mình như đã chết. HE và

trình bày của ông là quyền tay

khi tôi nói, ‘không sợ hãi!
Tôi PM đầu tiên và cuối cùng; I AM HE liveth đó và đã được chết, và

behold, tôi còn sống PM forevermore; Amen; và có
các phím vào địa ngục và tử vong. Viết những thứ mà thou hast thấy

và điều đó được, và những việc mà
sẽ được về sau. ”


Translation: English » Hindi
These Scriptures are mechanically translated via computer and

Google translation tool; and though they may be imprecise

translations not as a human translator would translate them,

maybe they will give you enough of an idea of what I am trying to

tell you that you would follow up to either get a Bible in your

language or visit more of my websites and put the words I write in

English into your language using the Google translation tool

provided free to you via Google [and me]; and please know that my

heart is pure, so please forgive me if if the translation is not precise

enough or wrong. I am trying to teach all nations that GOD is ALIVE

and that HE loves us each and every one, and that THE GODHEAD

in the flesh whose name is JESUS died for the sins of the world, so

that we might live! And that according to Revelations 1:13-19 of the

King James Holy Bible of the revelation of John the disciple of

JESUS who knew JESUS in the flesh as it is written: “And in the

midst of seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed

with a garment down to the foot, and girt about the paps [chest]

with a golden girdle [band of cloth]. His head and his hairs were

white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of

fire; and his feet like unto brass, as if they burned in a furnace; and

his voice as the sound of many waters. And He had in His right hand

seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword;

and His countenance was as the sun shineth in his strength. And

when I saw him, I fell at his feet as dead. And HE laid His right hand

upon me saying, ‘fear not!
I AM the first and the last; I AM HE that liveth and was dead; and

behold,I AM alive forevermore; Amen; and have
the keys to hell and of death. Write the things which thou hast seen

and the things which are, and the things which
shall be hereafter.” इन ग्रंथों और बुद्धिरहित रूप में कंप्यूटर के माध्यम से अनुवाद कर

रहे हैं

गूगल अनुवाद उपकरण, और यद्यपि वे imprecise जा सकता है

एक इंसान नहीं अनुवादक के रूप में अनुवाद, उनके अनुवाद करेंगे

शायद वे पर्याप्त मैं करने के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ की एक विचार की तुम्हें दे देंगे

कि तुम दोनों में एक बाइबल पाने के लिए अनुवर्ती होगा तुम्हें बता आपके

भाषा या यात्रा मेरी वेबसाइटों के अधिक से डाल शब्दों में मैं लिखना

अंग्रेजी में आपकी भाषा में गूगल अनुवाद उपकरण का उपयोग

मुक्त करने के लिए आप गूगल के माध्यम से उपलब्ध कराई [और मुझे], और जानता हूँ कि कृपया

मेरी

यदि अनुवाद नहीं है अगर सटीक दिल है, तो कृपया मुझे क्षमा कर पवित्र है

बहुत हो या गलत. मुझे लगता है कि भगवान जिंदा है सब जातियों सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ

और कहा कि वह हमें हर एक है, और प्यार करता है कि इस देवत्व

जिसका नाम यीशु है शरीर में दुनिया के पाप है, तो के लिए मर गया

कि हम रह सकता है! और यह रहस्योद्घाटन 1:13-19 के के के अनुसार

राजा जेम्स पवित्र बाइबल जॉन के शिष्य के रहस्योद्घाटन के

जैसा लिखा है, जो यीशु के मांस में यीशु को पता था: “और में

सात के बीच एक पुत्रा आदमी, वस्त्रों के इधार तरह candlesticks

एक कपड़े के नीचे पैर करने के लिए, के साथ और paps [सीने के बारे में girt]

एक सुनहरा कटिसूत्र के साथ [कपड़े का बैंड]. उसके सिर और उसके बाल थे

ऊन की तरह, के रूप में बर्फ के रूप में सफेद सफेद, और उसकी आँखें एक लौ के रूप में किया गया

आग, और पीतल के इधार तरह अपने पैरों को, जैसे कि वे एक भट्ठी में जलाया, और

बहुत से जल की आवाज़ के रूप में उनकी आवाज़. और वह अपने दहिने हाथ में था

सात तारे, और उसके मुंह की तलवार धार, एक तेज दो गए

और उसका चेहरा अपनी ताकत में सूर्य shineth के रूप में किया गया. और

जब मैंने उसे देखा, मैं मर गया के रूप में अपने पैरों पर गिर गया. और वह
पने दहिने हाथ रखा

मुझसे कह रही पर, ‘नहीं डर!
मैं और पिछले पहला हूँ, मैं ही हूं कि liveth और मर गया था, और

निहारना, मैं सर्वदा जीवित हूँ, आमीन, और है
नरक और मौत की चाबियाँ. जो तुम लिखो चीज़ें देखा hast

और बातें जो है, और बातें हैं जो
इसके बाद होना चाहिए. ”


Translation: English » Hebrew
These Scriptures are mechanically translated via computer and

Google translation tool; and though they may be imprecise

translations not as a human translator would translate them,

maybe they will give you enough of an idea of what I am trying to

tell you that you would follow up to either get a Bible in your

language or visit more of my websites and put the words I write in

English into your language using the Google translation tool

provided free to you via Google [and me]; and please know that my

heart is pure, so please forgive me if if the translation is not precise

enough or wrong. I am trying to teach all nations that GOD is ALIVE

and that HE loves us each and every one, and that THE GODHEAD

in the flesh whose name is JESUS died for the sins of the world, so

that we might live! And that according to Revelations 1:13-19 of the

King James Holy Bible of the revelation of John the disciple of

JESUS who knew JESUS in the flesh as it is written: “And in the

midst of seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed

with a garment down to the foot, and girt about the paps [chest]

with a golden girdle [band of cloth]. His head and his hairs were

white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of

fire; and his feet like unto brass, as if they burned in a furnace; and

his voice as the sound of many waters. And He had in His right hand

seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword;

and His countenance was as the sun shineth in his strength. And

when I saw him, I fell at his feet as dead. And HE laid His right hand

upon me saying, ‘fear not!
I AM the first and the last; I AM HE that liveth and was dead; and

behold,I AM alive forevermore; Amen; and have
the keys to hell and of death. Write the things which thou hast seen

and the things which are, and the things which
shall be hereafter.” אלה הם כתבי הקודש mechanically מתורגם דרך המחשב

כלי התרגום של Google; וכן למרות שהם עשויים להיות מדויקת

תרגום לא כמו בן אדם היה מתרגם לתרגם אותן,

אולי הם יתנו לך מספיק של מושג מה אני מנסה

להגיד לך שאתה מעוניין להמשיך בפעולה אחת כדי לקבל את התנ”ך

לשון בקר או יותר של אתרים שלי ושם אני כותב את המילים ב

אנגלית לשפתך באמצעות כלי התרגום של Google

הניתנים חינם לך באמצעות Google [ואני]; ו לידיעתך שלי

הוא לב טהור, לכן אנא סלח לי אם אם התרגום הוא לא מדויק

מספיק או לא נכון. אני מנסה ללמד את כל המדינות כי אלוהים חי

ושהוא אוהב אותנו כל אחד, וכי שכינה

את בשר ששמו ישו מת עבור חטאי העולם, כך

כי אנו יכולים לחיות! וכי על פי Revelations 1:13-19 של

קינג ג ‘יימס הקדוש התנ”ך של גילוי של תלמיד של ג’ ון

ישוע ישו שהכירו את הבשר כפי שהוא נכתב: “לע

לב אחד שבעה פמוטים כמו אל בנו של האיש, לבוש

עם תלבושת מטה את כף הרגל, וכן על חגור paps [החזה]

עם גולדן מזיח [הלהקה בד]. את הראש שלו היו שערות

לבן כמו צמר, כמו לבן כמו שלג; ואת העיניים שלו היו כמו של הלהבה

אש; ואת הרגליים שלו כמו אל נחושת, כאילו הם שרפו בתוך תנור; ו

הקול שלו נשמע כמו של מים רבים. והוא היה לו יד ימין

שבעה כוכבים, וכן מתוך הפה שלו הלכו חדה חרב פיפיות;

עם ארשת פנים היה כמו השמש shineth לו כוח. ו

כשראיתי אותו, נפלתי הרגליים שלו כמו מת. והוא הניחו את יד ימין

עם לי להגיד לה, “אל חשש!
אני הראשון ועל האחרון; אני liveth כי הוא היה מת, ו

להביט, אני בחיים forevermore; אמן; ויש להם
לעזאזל את המפתחות ואת המוות. לכתוב את הדברים שבהם אתה ראית HAST

ואת הדברים שהם, ואת הדברים אשר
יהיה בעתיד “.
posted here by Gloria Poole, RN at Denver CO 80203 for the glory of GOD

Advertisements